The Next Banker 2024

The Next Banker 2024

The Next Banker 2024 chào đón các bạn sinh viên năm cuối các trường Đại học trên toàn quốc, đang theo học khối ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2024 - 2025 

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Chuyên ngành  *
Điểm trung bình tích lũy  *
Vị trí bạn muốn ứng tuyển  *
Lựa chọn vị trí phù hợp - BTC chỉ ghi nhận vị trí ứng tuyển cuối cùng
Cam kết tốt nghiệp trong năm 2024 - 2025  *
Các bạn sinh viên năm cuối, học vượt có thể cam kết về thời hạn nộp bằng trong năm 2024
Bạn mong muốn ứng tuyển khu vực nào?  *
Chỉ chọn khu vực bạn mong muốn nhất
Thời gian mong muốn trải nghiệm  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển