HO - Giám Đốc Phòng Chính sách và quản trị chất lượng nợ Thẻ

HO - Giám Đốc Phòng Chính sách và quản trị chất lượng nợ Thẻ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

1. Xây dựng chính sách thẻ tín dụng và chiến lược quản trị chất lượng nợ Thẻ chung của Trung tâm:

 • Phối hợp với giám đốc Bộ phận trong Phòng để xây dựng chính sách tín dụng Thẻ và chiến lược quản trị chất lượng nợ Thẻ chiến lược kinh doanh mảng KHCN phù hợp với đặc thù địa bàn cũng như chiến lược chung của ACB

2. Quản trị hoạt động kinh doanh:

2.1 Xây dựng và triển khai khung quản trị rủi ro và chính sách tín dụng áp dụng đối với Thẻ tín dụng:

 • Chỉ đạo xây dựng khung quản trị rủi ro và chính sách tín dụng đối với danh mục Thẻ tín dụng
 • Chịu trách nhiệm điều hành, triển khai và giám sát kết quả thực hiện về các chỉ số rủi ro và hiệu quả của các chính sách tín dụng đối với danh mục thẻ tín dụng
 • Kiểm soát các luồng quy trình, công cụ sử dụng trong quá trình giám sát thực thi chính sách và quá trình ra quyết định cấp thẻ và kiểm soát say cấp Thẻ tín dụng

2.2 Xây dựng và triển khai khung quản trị rủi ro và chính sách tín dụng áp dụng đối với Thẻ tín dụng

 • Chỉ đạo xây dựng chiến lược thu hồi nợ đối với danh mục thẻ tín dụng và chịu trách nhiệm với chỉ số rủi ro của danh mục Thẻ tín dụng dưới ngưỡng an toàn quy định
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ thực hiện thu nợ bao gồm nợ trong hạn và trễ hạn, quá hạn & phương án trích lập dự phòng và xử lý rủi ro
 • Kiểm soát các luồng quy trình, công cụ sử dụng trong quá trình giám sát thực thi chiến lược thu nợ và quá trình thu hồi nợ với Thẻ tín dụng

2.3 Quản lý chung về chính sách và quản trị chất lượng nợ Thẻ

 • Nhận diện cơ hội và phối hợp các bên liên quan xây dựng các chính sách, công cụ và giải pháp theo mục tiêu kinh doanh
 • Nhận diện rủi ro, đo lường, giám sát và kiểm soát các rủi ro tín dụng, rủi ro gian lận và rủi ro vận hành trọng yếu trong hoạt động Thẻ tín dụng
 • Định kỳ đánh giá và sửa đổi các mô hình, công cụ và khung quản trị chính sách, chiến lược để kiểm định và sửa đổi nhằm tối ưu các chỉ số rủi ro và khả năng phân loại phân khúc khách đảm bảo hỗ trợ tối đa công tác lựa chọn khách hang và phê duyệt cấp thẻ tín dụng đúng phân khúc khách hang mục tiêu tốt

2.4 Phát triển năng lực:

 • Phát triển các bộ tiêu chuẩn năng lực, cấp độ năng lực cho lực lượng bán phù hợp từng thời kỳ
 • Quản trị lộ trình phát triển năng lực theo định hướng kinh doanh và lộ trình nghề nghiệp cho nhân viên
 • Phát triển các chương trình, nội dung đào tạo

3. Quản lý nhân sự

 • Phối hợp với Khối Quản trị Nguồn nhân lực xây dựng định biên nhân sự
 • Tham vấn cho Khối Quản trị Nguồn nhân lực về tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự
 • Tham gia công tác phỏng vấn tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự
 • Đánh giá và đề xuất lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên nhằm thu hút và giữ chân nhân tài

4. Thực hiện hoặc điều phối nhân sự bộ phận thực hiện các công việc khác được các cấp quản lý giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị rủi ro, tài chính, kinh tế hoặc các ngành liên quan.
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý.
 • Có kiến thức về mô hình thống kê và phân tích dữ liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định mạnh mẽ.
 • Có khả năng làm việc độc lập và là thành viên của nhóm.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng hoặc dịch vụ tài chính.
 • Kinh nghiệm làm việc với các mô hình chấm điểm tín dụng và hệ thống quản lý rủi ro.
 • Am hiểu pháp luật về cho vay tiêu dùng.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính có liên quan, bao gồm Excel, PowerPoint, Access.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển