HO - Giám Đốc/Chuyên viên Quản lý hiệu quả (Phòng Ngân hàng Ưu tiên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện việc xây dựng, triển khai và giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh dành cho Khách hàng Cá nhân thuộc phân khúc KH Affluent:

 • Phối hợp Bộ phận Quản lý kinh doanh hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong từng thời kỳ theo Cụm/Đơn vị và hỗ trợ Cụm/Đơn vị triển khai các mục tiêu kinh doanh theo quý/tháng/tuần;
 • Thực hiện đề xuất triển khai các chương trình thi đua, thúc đẩy bán hàng để tăng kết quả kinh doanh tại Mảng Privilege tại từng Vùng và trên toàn hệ thống, chịu trách nhiệm về kết quả chương trình thông qua các chỉ số tăng trưởng sau triển khai;
 • Phối hợp Bộ phận Quản lý kinh doanh xây dựng các công cụ bán hàng, thực hiện công tác truyền thông, triển khai hoạt động huấn luyện kỹ năng tổ chức bán hàng, kỹ năng bán hàng;
 • Phối hợp Bộ phận Quản lý kinh doanh giám sát kết quả thực hiện đối với các chương trình bán hàng, chương trình thi đua, các hoạt động bán hàng bên trong/ngoài Đơn vị đã triển khai, đồng thời ghi nhận các vướng mắc phát sinh trong công tác triển khai bán hàng;
 • Thực hiện các hoạt động đánh giá, hỗ trợ Cụm/Đơn vị sau quá trình triển khai đảm bảo duy trì ổn định và tuân thủ thực hiện.

2. Thực hiện việc phối hợp theo dõi kết quả kinh doanh và hỗ trợ phát triển năng lực bán của lực lựơng bán thuộc phân khúc Khách hàng Affluent tại Cụm/Đơn vị:

 • Phối hợp Bộ phận Quản lý kinh doanh theo dõi và đánh giá hiệu quả bán hàng, năng suất bán của đội ngũ bán;
 • Phối hợp cùng các Mảng/Phòng liên quan đề xuất chương trình đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng, chất lượng nhân sự và thay đổi tư duy trong kinh doanh;
 • Phối hợp Bộ phận Quản lý kinh doanh truyền thông, đào tạo đội ngũ để nâng cao năng suất bán hàng tại đơn vị; hỗ trợ cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của CBNV liên quan đến các chương trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán, kết quả bán, lương kinh doanh;
 • Phối hợp Bộ phận Quản lý kinh doanh thực hiện các hoạt động vinh danh, thúc đẩy tinh thần đội ngũ bán hàng tại Vùng, Đơn vị quản lý thông qua các các chương trình Weshare, Workshop, các bản tin tấm gương bán giỏi/ chia sẻ, cảm nhận của CBNV, … trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng.

2. Thực hiện theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện BSC của Frontline Privilege và đưa ra các khuyến nghị, báo cáo định kỳ:

 • Thực hiện theo dõi và phân tích hiệu quả thực hiện BSC của Frontline Privilege theo các chỉ số và tiêu chí đã định.
 • Thực hiện đánh giá kết quả đạt được và xác định những điểm mạnh, yếu để từ đó đưa ra các khuyến nghị và biện pháp cải thiện.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu suất và tiến độ thực hiện BSC cho cấp lãnh đạo và các bộ phận liên quan.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: 

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học/cao học; chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc Ngân hàng.
 • Toeic 500 hoặc văn bằng tương đương

Các Kiến thức chuyên môn / Kỹ năng liên quan: 

 • Kiến thức tổng quát về pháp luật ngân hàng (Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật doanh nghiệp và Luật dân sự)
 • Kiến thức tài chính – ngân hàng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng
 • Kiến thức về bảo mật an toàn thông tin ngân hàng
 • Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ KHCN của ACB và đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích dữ liệu
 • Am hiểu thị trường, thị hiếu khách hàng
 • Phân tích, tổng hợp và đánh giá
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và động viên nhân sự
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, giám sát, kèm cặp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích và tư duy logic
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

Kinh nghiệm làm việc: 

 • Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực kinh tế/ tài chính/ ngân hàng trong đó tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển