HO - Giám đốc Quản lý rủi ro thị trường

HO - Giám đốc Quản lý rủi ro thị trường

 Mô tả công việc

 • Giám sát sự tuân thủ các quy định quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường theo quy định nội bộ và NHNN;
 • Xây dựng và kiểm nghiệm định kỳ các phương pháp, công cụ đo lường rủi ro phù hợp với mức độ rủi ro, nhu cầu quản lý và dự báo rủi ro;
 • Thực hiện kiểm tra sức chịu đựng của ACB trong điều kiện căng thẳng liên quan các loại rủi ro trên, từ đó đề xuất các hành động dự phòng (nếu cần);
 • Quản lý rủi ro (bao gồm nhận dạng, đo lường, kiểm soát và theo dõi) các loại rủi ro thanh khoản, lãi suất trên sổ ngân hàng và thị trường phát sinh trong quá trình hoạt động của ACB; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro;
 • Thực hiện báo cáo rủi ro về rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và rủi ro thị trường. Xây dựng các công cụ hỗ trợ báo cáo và quản lý dữ liệu nhằm bảo đảm các báo cáo rủi ro được kịp thời và phù hợp với các yêu cầu nội bộ, của NHNN.
 • Các nhiệm vụ theo phân công của TGĐ, Hội đồng rủi ro và Hội đồng ALCO.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng trở lên
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý rủi ro thị trường
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt về cơ chế hạch toán kế toán, các sản phẩm tài chính cấp cao và các quy định của Basel và NHNN.
 • Kỹ năng phân tích và đưa ra các quyết định độc lập.
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.
 • Kỹ năng quản lý nhằm phát huy tối đa năng lực và khả năng chủ động trong công việc của nhân viên.
 • Kỹ năng tư duy cải tiến nhằm quản lý tốt rủi ro theo tốc độ phát triển nhanh của ACB.  

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply