HO - Giám Đốc Phân Tích Rủi Ro Định Lượng

HO - Giám Đốc Phân Tích Rủi Ro Định Lượng

Mô tả công việc:

 • Xây dựng hệ thống thông tin và quản lý chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro.
 • Thực hiện phát triển, kiểm định và vận hành các phương pháp, mô hình, công cụ phân tích, đo lường rủi ro.
 • Tham gia quản lý rủi ro chưa được đánh giá là trọng yếu.
 • Tham gia đánh giá và đề xuất danh mục rủi ro trọng yếu.
 • Tham gia triển khai chính sách quản lý rủi ro chung và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc được phân công nhằm triển khai tiêu chuẩn, chuẩn mực về QLRR và thực hiện lộ trình triển khai Basel của NHNN.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý và Giám đốc phòng

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ Đại học trở lên
 • Yêu cầu có kinh nghiệm về xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình thống kê.
 • Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán.
 • Có kiến thức về hoạt động ngân hàng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng.
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin và dữ liệu.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm xử lý dữ liệu và thống kê: SQL, SPSS, Python, R,…

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển