HO - .NET Developer (Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Ứng Dụng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý và duy trì chức năng tối ưu của các hệ thống thông tin nhân sự:
  • Quản lý quyền, truy cập, cá nhân hóa các hoạt động và cài đặt hệ thống tương tự cho người dùng HRIS
  • Quản lý và tổ chức triển khai các công tác liên quan đến hệ thống phần mềm/công cụ và các chương trình ứng dụng nhân sự trong Ngân Hàng theo phân công
  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và hướng dẫn cho người dùng HRIS
  • Xử lý các lỗi chương trình với các bên liên quan trong hoặc ngoài Khối QTNNL.
 • Phát triển các ứng dụng trên nền tảng chương trình nhân sự:
  • Thu thập, phân tích các yêu cầu cần chỉnh sửa các chương trình nhân sự nhằm cải tiến và nâng cao hệ thống
  • Xây dựng phát triển các ứng dụng trên nền tảng chương trình nhân sự có sẵn.
 • Công việc hỗ trợ liên quan khác:
  • Thực hiện xây dựng số hóa hoạt động nhân sự để nâng cao hiệu suất công việc theo phân công/yêu cầu trong Khối QTNNL,
  • Các công việc khác có liên quan theo phân công của cấp quản lý.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Toán Tin, Hệ Thống Thông Tin.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm ứng dụng
 • Kinh nghiệm lập trình Backend (C#, ASP.NET MVC...), Frontend (AngularJS, JavaScript, HTML...)
 • Có nền tảng tốt về ngôn ngữ SQL

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply