HO - Giám Đốc Phòng Rủi Ro Tích Hợp & Định Lượng

HO - Giám Đốc Phòng Rủi Ro Tích Hợp & Định Lượng

Mô tả công việc:

 • Đảm bảo duy trì động lực và sự hợp tác của các cá nhân trong phòng nhằm đạt được mục tiêu chung, đồng thời duy trì động lực và sự hợp tác với các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý rủi ro, giải quyết các xung đột lợi ích và sự lôi kéo nhân sự tài năng của các công ty, ngân hàng khác.
 • Thúc đẩy động lực tự đào tạo của các nhân sự lâu năm theo sự thay đổi của công nghệ và chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
 • Đảm bảo phát triển và duy trì văn hóa quản lý rủi ro phù hợp với văn hóa của ACB, sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh trong điều kiện những biến động về nhân sự của các kênh phân phối và các đơn vị nghiệp vụ trong ngân hàng.
 • Thay đổi của công nghệ liên quan đến các sản phẩm và các công cụ quản lý rủi ro.
 • Dữ liệu bên trong và dữ liệu bên ngoài cho hoạt động cảnh báo sớm và ước lượng rủi ro: 

                - Sự thay đổi của quy định pháp luật, quy trình kinh doanh của các                   đơn vị để đáp ứng với yêu cầu mới. 

                - Nhu cầu cập nhật liên tục các thay đổi, các tiêu chuẩn và chuyển                   hoá thành các yêu cầu nội bộ trong ngân hàng nhằm quản lý rủi ro liên                 quan đến các hoạt động của ngân hàng, phù hợp với thực tế kinh doanh               và định hướng chiến lược của ngân hàng. 

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ: Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, toán ứng dụng, luật,...
 • Chứng chỉ: ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế như FRM, CFA, CIMA,..
 • Năng lực:
 • Có kiến thức về tài chính, kế toán, kinh tế vĩ mô và hiểu biết về tình hình chính trị, xã hội. 
 • Có kiến thức về quy định pháp luật. 
 • Có kiến thức về phân tích thống kê toán, phân tích định lượng. 
 • Am hiểu về hoạt động ngân hàng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng.
 • Am hiểu về mô hình quản lý rủi ro và phương pháp, mô hình phân tích, đo lường rủi ro theo chuẩn quốc tế, Basel. 
 • Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án. 
 • Kỹ năng: 
 • Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc.
 • Kỹ năng phân công vào việc. 
 • Kỹ năng quản lý kết quả công việc
 • Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm
 • Khuyến khích sử dụng, hiểu biết các ngôn ngữ lập: SQL, R, Python,..
 • Khuyến khích đạt chuẩn tin học văn phòng theo IC3 hoặc MOS. 
 • Kỹ năng đọc và giao tiếp Tiếng Anh tốt. 
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí này tương đương. 
 • Lĩnh vực: quản lý rủi ro tại các tổ chức tài chính, các tổ chức tín dụng, tư vấn quản lý rủi ro tại các tổ chức kiểm toán đọc lập lớn, quản lý rủi ro và xây dựng phương pháp, mô hình phân tích và đo lươnfg rủi ro ngân hàng, công ty bảo hiểm. 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Hồ Chí Minh
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển