HO - Chuyên viên Phát triển đối tác học tập

HO - Chuyên viên Phát triển đối tác học tập

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Phân tích, tư vấn, xác định nhu cầu học tập và lộ trình học tập phù hợp cho các đơn vị/Khối/Phòng/Ban/Trung tâm
 • Tư vấn, hướng dẫn lộ trình học tập phù hợp với người học theo chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng
 • Phát hiện và phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, chuyên gia, huấn luyện viên có năng lực chuyên môn
 • Xây dựng, cải tiến các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến trải nghiệm học tập của người học
 • Quản lý, nâng cao hiệu quả học tập và phát triển đa dạng các chương trình đào tạo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Ưu tiên ứng viên đang làm việc tại các vị trí CSR, R*BP, …
 • Am hiểu văn hóa môi trường làm việc tại ACB
 • Tiếng Anh tốt
 • Có khả năng đàm phán, tư vấn, thương lượng, phân tích, đánh giá
 • Có khả năng sáng tạo, linh hoạt

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply