DBB - Chuyên viên/Giám Đốc Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân

1. Thu thập thông tin của khách hàng:

Thu thập thông tin của khách hàng để xem xét tư cách pháp lý (năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự) của khách hàng.

2. Phân tích các thông tin thu thập của khách hàng:

- Nhập các thông tin thu thập vào các chương trình quản lý của hệ thống theo quy định.

- Thẩm định và tái thẩm định về nhân thân, nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng (thực hiện theo hướng dẫn nghiệp vụ cho vay).

- Lập tờ trình thẩm định khách hàng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức tín dụng cho khách hàng.

3. Trình duyệt hồ sơ cho cấp phê duyệt:

Thực hiện trình duyệt hồ sơ cho cấp phê duyệt theo quy định của ACB.

4. Nhắc thúc nợ và giám sát tình hình của Khách hàng vay vốn:

- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nợ khách hàng.

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình trả nợ của khách hàng.

5. Tiếp nhận và phản hồi các ý kiến:

Tiếp nhận và phản hồi về đơn vị những ý kiến đóng góp của khách hàng đối với đơn vị ACB.

6. Công việc khác:

Các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

 

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:

Trình độ Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán, QTKD.

2. Kiến thức/Chuyên môn có liên quan:

- Hiểu biết tổng quát về các văn bản Luật liên quan đến Ngân hàng/Tín dụng.

- Hiểu rõ các sản phẩm dịch vụ của ACB.

- Hiểu rõ các quy trình, hướng dẫn và qui định của ACB về nghiệp vụ tín dụng KHCN.

- Hiểu rõ các sản phẩm tín dụng của ACB và rủi ro tín dụng.

- Thu thập, đánh giá, tính toán, phân tích thông tin KHCN.

3. Các kỹ năng:

- Ngoại ngữ: Giao tiếp TA trung cấp (trình độ B/TOEIC 500 hoặc tương đương).

- Vi tính văn phòng.

- Kỹ năng làm việc độc lập.

- Kỹ năng phỏng vấn.

- Kỹ năng thuyết phục.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng giả quyết vấn đề.

4. Các kinh nghiệm liên quan:

Nhân viên đã được đào tạo về nghiệp vụ tín dụng và các phần mềm tác nghiệp.

5. Các phẩm chất cá nhân cần có:

- Chuyên nghiệp, nhanh nhạy, chủ động, linh hoạt, liêm chính, kiên trì, tự chủ.

- Trung thực, cẩn thận, chính xác, tập trung.

- Tinh thần trách nhiệm.

- Tinh thần đội nhóm.

- Có thái độ phục vụ khách hàng.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply