HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

I. Mô tả công việc:

 1. Thực hiện các mục tiêu kinh doanh (của cá nhân hoặc mục tiêu kinh doanh chung của nhóm/ tổ/ bộ phận/ phòng)
 2. Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và duy trì khách hàng có giao dịch với ACB
 3. Các công tác khác hỗ trợ kinh doanh:
 • Thẩm định, lập tờ trình và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công
 • Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát, tái đánh giá khách hàng
 • Thực hiện công tác nhắc, thúc nợ
 • Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh trong quá trình giao tiếp với khách hàng và khi được yêu cầu
 • Thực hiện các công việc báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và hội sở

II. Yêu cầu

 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngân hàng, Tài chính
 2. Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm công tác ở vị trí Chuyên viên quan hệ KHCN/ KHDN/ Giám đốc quan hệ KHCN phục vụ khách hàng ưu tiên hoặc vị trí tương đương ở các tổ chức tín dụng khác
 3. Yêu cầu khác:
 • Có kiến thức về sản phẩm ngân hàng của ACB và đối thủ cạnh tranh
 • Nắm bắt hành vi tiêu dùng của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng
 • Có kiến thức về đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư của địa phương hiện đang làm việc
 • Kỷ luật, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong tổ chức công việc-Có óc sáng tạo, quyết đoán
 • Phong cách lịch sự và ngoại hình phù hợp với công việc

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Experience
Hà Nội
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply