HN - Nhân viên Xử Lý Nợ

HN - Nhân viên Xử Lý Nợ

Mô Tả Công Việc

1. Cảnh báo nợ:

- Nhận danh sách KH được dự đoán có rủi ro (danh sách được trích xuất theo tiêu chí tự động từ nhóm phân tích dữ liệu).

- Nhận diện rủi ro tìm ẩn của KH thông qua: chương trình DMS, KPP, CIC, các kênh truyền thông, các KH có cùng nhóm ngành và làm việc trực tiếp với KH.

- Đánh giá ban đầu và có kịch bản xử lý kịp thời.

2. Đốc thúc nợ:

Làm việc trực tiếp với KH yêu cầu thanh toán nợ (mời KH đến ACB làm việc hoặc hẹn gặp KH).

3. Xử lý nợ:

Trình phương án xử lý nợ tổng thể của một KH và/hoặc nhóm KH liên quan. Có thể thực hiện một hoặc vài phương án như sau:

- Cơ cấu nợ: điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và/hoặc gia hạn thời gian trả nợ.

- Bàn giao tài sản bảo đảm (TSBĐ) để xử lý: thực hiện theo hướng dẫn thỏa thuận bàn giao TSBĐ cảu ACB.

- Thu giữ và bán đấu giá TSBĐ: thực hiện theo hướng dẫn thu giữ và bán đấu giá TSBĐ.

- Gán nợ: Thỏa thuận với KH về giá gán nợ, các chi phí khác liên quan và thực hiện theo hướng dẫn gán nợ của ACB.

- Bán nợ: Thỏa thuận với bên mua nợ về giá bán nợ, các chi phí liên quan và thực hiện theo hướng dẫn bán nợ của ACB.

- Chuyển đổi nợ thành vốn góp: Trao đổi thương lượng với KH và thực hiện theo hướng dẫn bán nợ của ACB.

- Các giái pháp khác.

4. Khởi kiện:

- Tiếp nhận hồ sơ, soạn và nộp đơn khởi kiện

- Đại diện theo ủy quyền của ACB tham gia tố tụng (thực hiện theo quy trình khởi kiện của ACB)

5. Thi hành án:

- Soạn và nộp đơn yêu cầu thi hành án

- Đại diện theo ủy quyền của ACB tham gia quá trình thi hành án (thực hiện theo quy trình của ACB)

 

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Luật, kinh tế, kế toán - kiểm toán, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:

- Sử dụng thánh thạo các phần mềm: Word, Excel, PowerPoint...

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

- Hiểu biết pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, tín dụng ngân hàng, hình sự, ...

- Hiểu biết các Nghị định, Thông tư, quy định của NHNN liên quan đến nghiệp vụ tín dụng

- Hiểu rõ các quy định của ACB liên quan đến tín dụng và xử lý nợ

- Hiểu rõ các sản phẩm tín dụng của ACB

- Hiểu rõ qui trình thực hiện liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của ACB

- Nắm vững quy trình nghiệp vụ về xử lý nợ

- Sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm tác nghiệp.

3. Các kỹ năng

- Kỹ năng lập luận, tranh luận

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt

- Kỹ năng phỏng vấn và đặt câu hỏi

- Kỹ năng thu thập, chọn lọc, phân tích và đánh giá thông tin

- Kỹ năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề

4. Các kinh nghiệm liên quan

- Được đào tạo kiên thức pháp lý và các kiến thức, kỹ năng cần thiết khác trong lĩnh vực xử lý nợ

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hà Nội
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển