HO - Chuyên viên chính sách dữ liệu

HO - Chuyên viên chính sách dữ liệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Xem xét thị trường bên ngoài và các chính sách hiện tại, đề xuất sửa đổi khi có yêu cầu thay đổi nhằm đảm bảo các chính sách được duy trì phù hợp.
 • Phối hợp với người quản lý quy trình xây dựng các chính sách Quản trị dữ liệu mới.
 • Tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát thích hợp để hỗ trợ xây dựng chính sách và nêu bật các phát hiện quan trọng để hỗ trợ các sáng kiến cải tiến chính sách.
 • Duy trì tài liệu chính sách QTDL cho tất cả các Khối kinh doanh trong ACB, phân phối các chính sách và thủ tục mới và sửa đổi, tận dụng thực tiễn tốt nhất để đảm bảo một quy trình chuyên nghiệp,.
 • Giải thích rõ ràng các chính sách cho Quản trị viên dữ liệu, Giám sát viên dữ liệu, Chủ dữ liệu để họ có thể truyền đạt lại cho quản lý nghiệp vụ và nhân viên.
 • Cập nhật Sổ tay Nhân viên một cách hiệu quả và kịp thời
 • Hướng dẫn và hỗ trợ cho các thành viên khác của Phòng Dữ liệu và Phân tích một cách phù hợp.
 • Hoạt động như chuyên gia chính sách và thủ tục của ACB, đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cho cấp quản lý trực tiếp và cấp quản lý cao hơn về việc phát triển và sửa đổi các chính sách và thủ tục.

YÊU CẦU:

 • Tối thiểu tốt nghiệp từ Đại học trở lên và chuyên ngành CNTT, tài chính, Ngân hàng, hoặc kết hợp giữa chuyên ngành học và kinh nghiệm làm việc có liên quan đến Quản trị dữ liệu.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán CNTT/ Quản trị dữ liệu/ chuyên viên chính sách và thủ tục trong ngành tài chính, Ngân hàng.
 • Có hiểu biết sâu về chính sách quản trị dữ liệu
 • Hiểu biết về luật và quy định về quyền riêng tư.
 • Khả năng viết các tài liệu khác nhau liên quan đến Văn phòng Quản trị dữ liệu / Nhóm Quản trị Dữ liệu
 • Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.
 • Khả năng giao tiếp và đọc viết tiếng Anh/Việt thành thạo.
 • Có khả năng khơi gợi và dẫn dắt để kết thúc vấn đề.
 • Khả năng phục vụ khách hàng ở mức độ cao.
 • Có khả năng viết các tài liệu khác nhau liên quan đến Quản trị dữ liệu.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Access, Project.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển