HO - Chuyên Viên/ Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp

HO - Chuyên Viên/ Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp

Mô Tả Công Việc:

 • Chịu trách nhiệm chính về kết quả  của sản phẩm (chỉ tiêu kinh doanh, kiểm soát, tổ chức, phân công công việc…).
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm được phân công phù hợp với chiến lược kinh doanh Khối KHDN và của ngân hàng.
 • Thiết kế, cải tiến sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường/kênh phân phối và chiến lược kinh doanh KHDN, của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Quản lý sản phẩm: theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch sản phẩm của các đơn vị trong toàn hệ thống, đánh giá hiệu quả sản phẩm, so sánh và cập nhật thông tin thị trường và đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm....
 • Hỗ trợ bán hàng, đào tạo nghiệp vụ về sản phẩm cho toàn hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc Ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ tài chính, quản lý dòng tiên, giải pháp về dòng tiền dành cho KH Doanh Nghiệp.
 • Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách.
 • Kỹ năng quản lý, tư duy, phán đoán.
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng.
 • Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc được phân công.
 • Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo, khả năng lãnh đạo đội/ nhóm, làm việc độc lập.
 • Tiếng Anh đọc hiểu và nói tốt là ưu điểm.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển