HO - Chuyên Viên/ Nhân viên Dự Án Kiosk

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thu thập dữ liệu, thông tin liên quan đến dự án Kênh thay thế
 • Hỗ trợ các khâu vận hành/ hành chính trong dự án Kênh thay thế
 • Hỗ trợ phân tích dữ liệu, thiết kế tài liệu, xây dựng báo cáo định kỳ của dự án
 • Tham khảo kỹ các thủ tục, quy trình theo quy định của ACB, và / hoặc thực hiện / phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đầy đủ các biểu mẫu theo quy định mà BDA cần thực hiện để hoàn tất hồ sơ trước khi go-live dự án
 • Tham gia vào dự án theo các nhịp hoạt động của dự án và phối hợp với các thành viên khác để triển khai tốt công việc của dự án
 • Cập nhật tiến độ dự án trên các công cụ/mẫu biểu được cung cấp bởi bộ phận Quản trị và giám sát
 • Thực hiện các công việc khác được phân công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về ngành ngân hàng
 • Có am hiểu về các kênh thay thế trong hoạt động của ngân hàng
 • Khả năng lập kế hoạch, giao tiếp và xử lý công việc tốt
 • Khả năng thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin
 • Thành thạo các phần mềm văn phòng: word, excel, powerpoint, project
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Có kinh nghiệm tham gia dự án là một lợi thế

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply