HO - Chuyên viên Quản lý hiệu quả (Phòng Phân khúc khách hàng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Giao và đánh giá hiệu quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của lực lượng bán

 • Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của lực lượng bán;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong triển khai giao chỉ tiêu và đánh giá kết quả lực lượng bán;
 • Tổ chức triển khai, giám sát nhắc nhở và đánh giá hiệu quả kinh doanh của lực lượng bán;
 • Phối hợp thực hiện truyền thông các nội dung liên quan đến nguyên tắc giao và ghi nhận chỉ tiêu kinh doanh. Xây dựng các công cụ hỗ trợ lực lượng bán theo dõi kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh;
 • Theo dõi và báo cáo tình hình nguồn lực kinh doanh KHCN đến Ban Giám đốc Khối để phục vụ hoạt động điều hành kinh doanh;
 • Hỗ trợ theo dõi hoạt động thúc đẩy kinh doanh của Vùng/Đơn vị.

2. Triển khai và vận hành các mô hình, công cụ và chương trình hỗ trợ quá trình bán hàng

 • Phối hợp xây dựng các chính sách liên quan đến quy trình bán hàng và quản lý khách hàng đối với lực lượng bán;
 • Phối hợp cải tiến và phát triển các công cụ, hệ thống hỗ trợ bán hàng;
 • Thực hiện vận hành các chương trình, công cụ bán hàng và dịch vụ;
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả triển khai các mô hình, quy trình và công cụ hỗ trợ kinh doanh tại kênh phân phối.

3. Phát triển chất lượng và năng lực kinh doanh của lực lượng bán, bao gồm:

 • Xây dựng tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng bán tương ứng với từng vị trí chức danh phù hợp từng thời kỳ;
 • Cập nhật, cải tiến liên tục các tiêu chuẩn năng lực, công cụ, hệ thống đo lường, đánh giá năng lực cho lực lượng bán;
 • Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng và quản trị lộ trình phát triển năng lực phù hợp với định hướng kinh doanh;
 • Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng lộ trình nghề nghiệp, tiêu chuẩn bổ nhiệm và mô tả công việc của lực lượng bán tướng ứng từng nhóm chức danh;
 • Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Trung tâm học tập xây dựng, điều chỉnh các chương trình đào tạo cho lực lượng bán phù hợp bộ tiêu chuẩn năng lực và lộ trình phát triển năng lực các chức danh;
 • Phối hợp các Khối, phòng, ban chức năng và Vùng để tổ chức đào tạo đảm bảo và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng bán;
 • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cho nhân sự tân tuyển, đào tạo định kỳ cho nhân sự hiện hữu, lực lượng kế thừa phục vụ luân chuyển, bổ nhiệm;
 • Phối hợp xây dựng tài liệu đào tạo cho lực lượng bán dưới nhiều hình thức;
 • Phối hợp thực hiện kiểm tra và đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng bán

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ học vấn: 

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học/cao học; chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc Ngân hàng;
 • Toeic 500 hoặc văn bằng tương đương;
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (trình độ tương đương B)

2. Năng lực

Kiến thức/ Chuyên môn

 • Kiến thức tài chính – ngân hàng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng;
 • Hiểu biết đẩy đủ các nội quy, quy định của ACB;
 • Kiến thức về bảo mật an toàn thông tin ngân hàng;
 • Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ KHCN của ACB và đối thủ cạnh tranh;
 • Phân tích dữ liệu.

Kỹ năng

 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng phân tích và tư duy logic;
 • Kỹ năng làm việc độc lập.

3. Các kinh nghiệm liên quan

 • Cấp chuyên viên: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên quản lý hiệu quả hoặc tương đương

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển