HO - Chuyên viên Quản lý Vốn

Mô tả công việc:

 • Quản lý số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo thanh khoản hệ thống
 • Đề xuất kế hoạch nguồn trong ngày/ trong tháng để đảm bảo khả năng thanh toán và tuân thủ tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo yêu cầu của pháp luật, các giải pháp quản lý dòng tiền hiệu quả hơn
 • Theo dõi biến động thị trường, tình hình dòng tiền của ngân hàng và phối hợp với các bộ phận kinh doanh để thực hiện các giao dịch cân đối nguồn
 • Quản lý danh mục tài sản Nợ - Có theo quyết định của hội đồng ALCO/ Ban lãnh đạo Khối Thị trường - Tài chính
 • Đề xuất kế hoạch kinh doanh và phối hợp với các bộ phận kinh doanh để thực hiện các hoạt động mua bán cho danh mục thuộc sổ ngân hàng
 • Theo dõi biến động thị trường và tình hình huy động, cho vay của ngân hàng để phối hợp với các bộ phận kinh doanh thực hiện các kế hoạch mua bán kịp thời và phù hợp
 •  Duy trì danh mục tài sản thanh khoản phù hợp với tình hình hoạt động của ngân hàng và các quy định của nội bộ và pháp luật
 • Thực hiện các báo cáo phân tích, dự báo về thị trường
 • Thực hiện các báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất
 •  Các quy trình, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy ưu tiên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Kiến thức về luật Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng, các nghị định hoặc quy định của Ngành và Chính phủ có liên quan
 • Kiến thức về tiền tệ, tài chính và ngân hàng
 • Kiến thức về phân tích tài chính, quản lý rủi ro
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
 •  Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…)
 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán tốt

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply