HO - Data Quality Specialist

HO - Data Quality Specialist

Chuyên viên chất lượng dữ liệu có trách nhiệm hỗ trợ phát triển và thực hiện các dự án về chất lượng dữ liệu nhằm duy trì và nâng cao chất lượng của cơ sở dữ liệu ACB. Chức danh này sẽ làm việc chặt chẽ với Giám đốc Quản trị dữ liệu / Giám đốc Chương trình Quản trị dữ liệu để cung cấp việc đo lường dữ liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác, thông qua việc thực hiện kiểm toán và các dự án benchmarking và tham gia vào các dự án cải tiến chất lượng.

Mô tả công việc:

 • Thực hiện kiểm toán độc lập các cơ sở dữ liệu của ACB theo yêu cầu và theo lịch
  trình bao gồm các hệ thống tạo dữ liệu và các hệ thống sử dụng dữ liệu.
 • Xác định và phân tích các vấn đề về chất lượng dữ liệu và các nguyên nhân khiếm
  khuyết trong quá trình kiểm toán. Tham gia và điều khiển quá trình nâng cao chất
  lượng.
 • Tiến hành nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để xác định lợi thế và cơ hội của cơ sở
  dữ liệu ACB.
 • Thực hiện tự động hóa quy trình kiểm soát chất lượng trong giai đoạn phát triển
  của hệ thống CNTT cả về hệ thống tạo dữ liệu lẫn hệ thống sử dụng dữ liệu.
 • Đáp ứng nhu cầu nội bộ / bên ngoài đối với các yêu cầu cho các KPI về chất
  lượng dữ liệu, giám sát các KPI về dữ liệu một cách chặt chẽ và đáp ứng kịp thời
  lưu lượng dữ liệu bất thường.
 • Xem xét lại và liên tục cải tiến quy trình kiểm toán và benchmark.
 • Duy trì truyền thông hiệu quả với các Quản trị viên dữ liệu, Chủ dữ liệu và Giám
  sát viên dữ liệu.

Requirements:

1/ Trình độ Học vấn

 • Tối thiểu tốt nghiệp từ Đại học trở lên và chuyên ngành CNTT hoặc phân tích dữ liệu (data analytics)

2/ Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Kiến thức chuyên môn có liên quan (tài chính, ngân hàng, quản lý dự án, chất lượng dữ liệu)
 • Kiến thức chuyên môn về quản trị dữ liệu.
 • Kiến thức về phân tích, tổng hợp, khai thác dữ liệu.
 • Kiến thức về sản phẩm dịch vụ của ACB (khách hàng cá nhân/khách hàng doanh nghiệp)
 • Hiểu biết về quy định, quy chế, thông tư , hướng dẫn của NHNN và của ACB liên quan quản trị dữ liệu.
 • Hiểu biết về chính sách, thủ tục liên quan hoạt động vận hành của ACB.

3/ Các Kỹ năng

 • Có thể hiểu, điều khiển và dẫn dắt / là một phần của những nỗ lực cải tiến liên tục bằng cách sử dụng lean 6 sigma và các công cụ và kỹ thuật cải tiến quy trình khác có liên quan.
 • Có khả năng hướng dẫn các kiểm toán viên chất lượng khác và các nhân viên vận hành về các kỹ thuật giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng quản lý độc lập và dẫn dắt một dự án kiểm toán.
 • Có khả năng đọc hiểu và nghe nói tiếng Anh thành thạo.

4/ Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lỉnh vực quản trị dữ liệu và triển khai dự án quản trị dữ liệu.
 • kiến thức rộng về các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực quản trị dữ liệu.

5/  Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, chính xác và nhạy bén trong công việc.
 • Hoạt bát và tạo ra tinh thần làm việc đội, nhóm.
 • Chủ động và nhiệt tình trong công việc.
 • Tự tin, sáng tạo, năng động,
 • Tinh thần phục vụ khách hàng cao.
 • Có tinh thần cộng tác và hỗ trợ nhau.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply