HO - Giám đốc Bộ phận bán hàng Ngân hàng Giao dịch

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh:

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm căn cứ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao.
 • Phân bổ và quản lý việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh hàng năm của các thành viên trong nhóm phụ trách.
 • Xây dựng/điều chỉnh  kế  hoạch  kinh  doanh  sản phẩm hàng năm trên cơ sở phân tích thị trường, rủi ro và nguồn lực của kênh phân phối.

Tiếp thị, bán hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với đối tác:

 • Tiếp thị, bán hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với đối tác và nhóm khách hàng liên quan của đối tác trong mô hình hệ sinh thái để tối đa hóa lợi nhuận mang lại cho ACB.
 • Xây dựng các loại sổ tay kỹ năng bán hàng, các giáo trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho các đơn vị trong hệ thống.
 • Chỉ đạo với nhóm triển khai bán hàng với kênh phân phối để triển khai các SP/DV của NHGD đến các khách hàng liên quan trong hệ sinh thái của Đối tác.
 • Bán thêm sản phẩm doanh nghiệp hoặc bán chéo sản phẩm cá nhân cho đối tác.
 • Đề xuất lãi suất, phí áp dụng cho đối tác phù hợp và cạnh tranh với ngân hàng khác để tăng cường quan hệ với đối tác, tăng thu nhập mang lại cho ACB.
 • Đầu mối phân công CN/PGD cung ứng dịch vụ giao dịch cho đối tác mới phát triển.
 • Phối hợp với các trung tâm, Khối phòng ban Hội sở, CN/PGD có liên quan để tổ chức cung ứng sản phẩm/dịch vụ cho cho đối tác theo đúng quy trình, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về chất lượng.
 • Tiếp nhận phản hồi của đối tác trong danh mục quản lý, tổ chức giải quyết và phản hồi theo đúng chuẩn mực chất lượng phục vụ của ACB.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng của các Nhân viên thuộc quyền bán hàng và của Kênh phân phối, xác định nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục, giải pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nhằm hoàn thành kế hoạch.

Đánh giá hiệu quả bán hàng

 • Thực hiện đánh giá hiệu quả bán hàng sản phẩm NHGD, đề xuất giải pháp và từ đó xây dựng và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, duy trì và chăm sóc khách hàng.

Các nhiệm vụ khác trong phạm vi Dự án được Chủ Dự án/Giám đốc dự án phân công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh.
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp.
 • Kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
 • Kiến thức sâu rộng chuyên ngành tài chính ngân hàng.
 • Kiến thức sâu rộng về nhu cầu của khách hàng lớn liên quan đến dịch vụ tài chính.
 • Kiến thức rộng về sản phẩm, nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp.
 • Kiến thức tổng quát sản phẩm khách hàng cá nhân.
 • Kiến thức sâu rộng về ngành kinh tế được phân công phụ trách.
 • Kỹ năng tổ chức và điều hành làm việc theo nhóm.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng xây dựng mạng lưới quan hệ.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Vi tính: Word, Excel, Power Point,…
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, có khả năng đọc hiểu các văn bản tiếng Anh thông thường, giao tiếp bằng tiếng Anh.

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply