HO - Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng

HO - Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của sản phẩm (chỉ tiêu kinh doanh, kiểm soát, tổ chức, phân công công việc,…)
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng
 • Thiết kế, cải tiến sản phẩm được phân công phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Quản lý sản phẩm: theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch sản phẩm cảu các đơn vị trong toàn hệ thống, đánh giá hiệu quả sản phẩm và đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm …
 • Hỗ trợ bán hàng
 • Hướng dãn/giải đáp các thắc mắc của các đơn vị liên quan đến sản phẩm
 • Khảo sát, cập nhật lãi suất/phí của các ngân hàng trên thị trường liên quan đến sản phẩm
 • Xây dựng sổ tay sản phẩm được phân công, phối hợp xây dựng tài liệu liên quan cho các Hội thảo/Hội nghị (nếu có),…
 • Hỗ trợ, quảng bá, marketing sản phẩm
 • Đào tạo nghiệp vụ sản phẩm cho toàn hệ thống

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và 02 năm liên quan đến lĩnh vực phụ trách
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách
 • Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách
 • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply