TMO - Giám Đốc Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng khung quản trị và triển khai dự án chuyển đổi
 • Xây dựng hệ thống, công cụ, quy trình giám sát các dự án chuyển đổi
 • Xây dựng và triển khai chương trình quản lý sự thay đổi để hỗ trợ chương trình chuyển đổi của ngân hàng
 • Quản lý nguồn lực của Văn phòng Quản lý chuyển đổi để triển khai các dự án
 • Hướng dẫn các đội dự án triển khai quy trình, công cụ theo khung quản trị và triển khai dự án
 • Làm việc chặt chẽ với các đội dự án để nắm bắt tình hình triển khai, các vấn đề phát sinh, các báo cáo yêu cầu
 • Giám sát việc lập và theo dõi cập nhật các bản thông tin tổng hợp (dashboard) liên quan đến tiến độ dự án, các vấn đề, nội dung cần báo cáo
 • Phối hợp các phòng ban liên quan triển khai các chương trình truyền thông liên quan đến các dự án chuyển đổi
 • Nghiên cứu, triển khai và nhân rộng tư duy làm việc linh hoạt

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức về thiết lập, xây dựng, phân tích chiến lược trong hoạt động tổ chức ngân hàng
 • Có kiến thức về quản trị dự án
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục
 • Phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án theo Agile
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực quản lý dự án.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply