HO - Giám đốc/Chuyên viên Quản lý vốn tự có

HO - Giám đốc/Chuyên viên Quản lý vốn tự có

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phân tích và dự phóng vốn tự có và danh mục tài sản có rủi ro của Ngân hàng và Tập đoàn:
 • Phân tích các yếu tố có tác động quyết định vốn tự có và tài sản có rủi ro của Ngân hàng và Tập đoàn;
 • Dự phóng vốn tự có và danh mục tài sản có rủi ro của Ngân hàng và Tập đoàn;
 • Kiến nghị các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm đảm bảo tổng tài sản có rủi ro của Ngân hàng và Tập đoàn theo sát kế hoạch đề ra.
2. Vận hành và cập nhật quy trình tính hệ số an toàn vốn cho Ngân hàng và Tập đoàn:
 • Thực hiện tính hệ số an toàn vốn cho Tập đoàn theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN);
 • Cập nhật quy trình tính hệ số vốn cho Tập đoàn.

3. Phối hợp với Khối quản lý rủi ro và các bên liên quan khác thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về vốn của Ngân hàng và Tập đoàn.

4. Lập kế hoạch về vốn cho Ngân hàng và Tập đoàn:
 • Tính toán các chỉ tiêu về vốn của Ngân hàng và Tập đoàn theo các tiêu chí và chuẩn mực của NHNN;
 • Vận hành và cập nhật quy trình lập kế hoạch vốn cho Ngân hàng và Tập đoàn;
 • Dự phóng các kịch bản về kế hoạch vốn của Ngân hàng và Tập đoàn nhằm đảm bảo các hệ số về an toàn vốn theo các chuẩn mực hiện hành của NHNN;
 • Khuyến nghị các biện pháp tăng vốn nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định của NHNN và pháp luật;
 • Xây dựng và vận hành quy trình phân bổ vốn mục tiêu theo tổng tài sản tính theo rủi ro cho các loại rủi ro trọng yếu để làm cơ sở xác định các hạn mức rủi ro;
 • Giám sát việc tuân thủ tổng tài sản tính theo rủi ro được phân bổ để có biện pháp xử lý kịp thời thông qua các mức cảnh báo sớm.
5. Tối ưu hóa vốn tự có, tài sản có rủi ro và quản lý hiệu quả sinh lời trên tài sản có rủi ro/vốn tự có cho Ngân hàng và Tập đoàn:
 • Thực hiện phân tích, nhận diện các phân khúc, sản phẩm, khách hàng, khu vực chưa đạt được hiệu quả sinh lời kỳ vọng so với rủi ro phát sinh và đề xuất giải pháp cải thiện;
 • Phối hợp lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả sinh lời trên tài sản có rủi ro/vốn tự có cho Toàn hàng, Khối Kinh doanh, Kênh phân phối;
 • Phối hợp với các Khối Kinh doanh và Kênh phân phối triển khai giải pháp cải thiện hiệu quả sinh lời trên tài sản có rủi ro/vốn tự có.
6. Kiểm định mô hình trong phạm vi kiểm tra sức chịu đựng về vốn, tính toán an toàn vốn theo Phương pháp nội bộ cơ bản và/hoặc nâng cao (Foundation/Advanced Internal Ratings-Based approach) và tính toán tổn thất tín dụng dự kiến theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS):
 • Kiểm định chất lượng các mô hình xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD), giá trị chịu tổn thất khi vỡ nợ (EAD), giá trị lãi suất hiệu dụng (EIR), giá trị chiết khấu (discount rate) và các mô hình khác theo quy định của Basel, IFRS và/hoặc quy định có liên quan tại Việt Nam;
 • Kiểm định/kiểm soát các mô hình vĩ mô;
 • Lập các báo cáo kiểm định liên quan trong phạm vi trách nhiệm và đưa ra các kiến nghị/khuyến nghị cải thiện mô hình (nếu có);
 • Ban hành các quy định, thủ tục và hướng dẫn kiểm định có liên quan.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trở lên;
 • 1 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chín - Ngân hàng;
 • Kiến thức về pháp luật ngân hàng (luật NHNN/luật các TCTD/thông tư, quy định, nghị định…);
 • Kiến thức về hoạt động của ngân hàng;
 • Kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính;
 • Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng;
 • Kỹ năng lý giải, phân tích;
 • Kỹ năng xử lý dữ liệu;
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc;
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
 • Kỹ năng thuyết trình, đàm phán;
 • Năng lực làm việc nhóm;
 • Ngoại ngữ: Trung cấp.
 
 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển