HO - Nhân viên Chuẩn chi thẻ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tiếp nhận yêu cầu và cấp chuẩn chi cho các gaio dịch thẻ ACB và thẻ do ngân hàng khác phát hành
 • Hủy chuẩn chi giao dịch theo yêu cầu
 • Tiếp nhận điện thoại báo mất thẻ/thẻ bị gian lận từ khách hàng và thực hiện khóa thẻ
 • Đăng/xóa Exception File đối với các trường hợp khóa/mở thẻ phát sinh
 • Theo dõi và xử lý các giao dịch nghi ngờ gian lận thẻ ACB và thẻ do ngân hàng khác phát hành phát sinh trên phần mềm EMS
 • Theo dõi, xét tình hợp lệ và đề xuất xử lý các giao dịch báo nợ/có bất thường vào thẻ
 • Lập báo cáo hàng ngày/tuần/tháng và các báo cáo đột xuất khác
 • Xin ý kiến BGĐ/TP/TBP xử lý các trường hợp các biệt
 • Thực hiện các công việc khác được BGĐ hoặc TBP phân công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Ứng viên Nam
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Có kiến thức về nghiệp vụ thẻ nói chung
 • Nghiệp vụ chuẩn chi      

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Fresh
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply