HO - Nhân viên Phát triển & Quản lý tính năng ATM

Mô tả công việc

Thực hiện nghiên cứu liên quan đến ATM:

- Thu thập thông tin về hệ thống ATM các ngân hàng cạnh tranh qua Internet, trực tiếp,…

- Khảo sát và phân tích thông tin liên quan tới tính năng trên ATM của các ngân hàng

- Theo dõi thông tin báo chí liên quan đến ATM

Triển khai tính năng trên ATM:

- Mô tả và lập phương án thực hiện triển khai tính năng trên ATM

- Thử nghiệm, nghiệm thu tính năng trên ATM

- Triển khai trên toàn hệ thống ATM và quảng cáo tính năng đến khách hàng

Kiểm tra hiệu quả hoạt động của tính năng trên ATM:

- Kiểm tra trạng thái hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của tính năng trên ATM

- Đề xuất phương án và thực hiện cải tiến tính năng trên ATM

- Thử nghiệm việc cập nhật giải pháp khắc phục lỗi phát sinh liên quan ATM

Kiểm tra kịch bản giao dịch tại ATM (giao dịch của các loại thẻ được chấp nhận tại ATM, màn hình, âm thanh giao dịch) và điều chỉnh kịch bản nếu có sai sót phát sinh

Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động của hệ thống ATM (báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo NHNN, báo cáo theo yêu cầu của Visa/MasterCard,…)

Tổ chức thực hiện các công việc liên quan tài liệu nghiệp vụ tại P. QLHT ATM: 

- Theo dõi và cập nhật danh sách các tài liệu nghiệp vụ của P. QLHT ATM

- Lập kế hoạch và thực hiện giám sát việc tuân thủ thực hiện TLNV tại P. QLHT ATM

Thực hiện công việc liên quan đến chương trình quảng cáo tại ATM:

- Thực hiện và theo dõi triển khai quảng cáo các tính năng tại ATM và soạn thảo nội dung quảng cáo

- Quảng cáo các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới của ACB tại ATM

- Tổ chức cung cấp ấn phẩm niêm yết tại ATM.

- Cập nhật danh sách điểm đặt ATM trên website và các đơn vị liên quan

Yêu cầu công việc

1. Trình độ Học vấn

• Học vấn: Đại học.

• Chuyên môn nghiệp vụ: ngân hàng, kinh tế, luật...

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

• Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng/thẻ và máy ATM.

• Kiến thức cơ bản về Marketing.

3. Các Kỹ Năng

• Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo.

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

• Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương

• Vi tính: sử dụng thành thạo Open Office, Word, Excel, PowerPoint

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ/ATM. 

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

• Nhiệt tình, không ngại khó khăn trong công việc.

• Trung thực, cẩn thận, chu đáo trong công việc được giao.

• Năng động, có sáng kiến trong công việc.

• Chịu học tập trao dồi chuyên môn.

• Có thể làm việc theo nhóm và độc lập.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply