HO - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản

HO - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý danh mục bất động sản ACB đang sở hữu, lập phương án sử dụng hiệu quả các bất động sản này: 

 • Lập kế hoạch Marketting khai thác cho thuê các Tòa nhà ACB sở hữu.
 • Lập Quy trình: Quản lý và Khai thác cho thuê bất động sản (BĐS), mua bán

  BĐS, bảo hiểm rủi ro đối với các tòa nhà.

 • Các dự án khác của ACB: cùng Trưởng phòng tham gia vào việc lập phương

  án đầu tư BĐS, khai thác và marketting, mua bán BĐS.

 • Cùng Trưởng phòng lập các Quy trình phối hợp liên quan đến quản lý, khai

  thác BĐS giữa bộ phận và các đơn vị nội bộ ACB.

Quản lý các hợp đồng thuê văn phòng làm việc của các đơn vị thuộc Hội sở:

 • Quản lý, phối hợp với các bộ phận, đối tác trong công việc quản lý các tòa nhà như công tác bảo vệ, vệ sinh, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bảo trì các trang thiết bị máy móc của tòa nhà, duy tu bảo dưỡng định kỳ.

 • Quản lý, chăm sóc khách hàng thuê của tòa nhà.

Thực hiện triển khai các chương trình chất lượng:

 • Tổ chức, hướng dẫn nhân viên quản lý và khái thác tài sản, quản lý tòa nhà tuân thủ, thực hiện các chương trình chất lượng của ACB.

Quản lý tài sản trong toàn hệ thống; tổ chức dán mã tài sản tại Hội sở:

 • Thực hiện, hướng dẫn kiểm kê tài sản hàng năm cho toàn hệ thống;

 • Tổ chức thanh lý tài sản: Trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển

  không còn sử dụng cho toàn hệ thống.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

 • Đại học, ưu tiên tốt nghiệp Kinh tế, Ngân Hàng.

2.Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

Relevant Knowledge/ Expertise

 • Có kiến thức về quản lý tài sản, quản lý vận hành tòa nhà, quản lý kinh doanh bất động sản.

3.Các Kỹ Năng

Skills

 • Kỹ năng quản lý

 • Kỹ năng bán hàng, giao tiếp

 • Ngoại ngữ: Anh văn.

4.Các Kinh nghiệm Liên quan:

Relevant Experiences

 • Có kinh nghiệm trên 3 năm về quản lý tài sản, quản lý vận hành tòa nhà, quản lý kinh doanh bất động sản.

5.Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

Personal Characteristic

 • Năng nổ và cẩn thận trong công việc.

 • Trung thực quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác.

 • Có khả năng làm việc độc lập.

 • Nhạy bén, sáng tạo trong công việc

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Manager
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển