IT - Chuyên Viên Hạ Tầng Mạng

IT - Chuyên Viên Hạ Tầng Mạng

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện công việc vận hành, giám sát hạ tầng mạng tại ACB hàng ngày. Tham gia phối hợp với đối tác trong việc xử lý sự cố hạ tầng mạng.
 • Tham gia lập kế hoạch phát triển và tối ưu hóa, nâng cao an toàn bảo mật hệ thống mạng ACB.  
 • Triển khai, cấu hình, phát triển các dịch vụ trên hạ tầng mạng.
 • Lập biên bản sự cố với các đơn vị của ACB, đối tác, nhà cung cấp truyền số liệu.   
 • Tham gia quản lý, thiết kế kiến trúc hạ tầng và các công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, hồ sơ có liên quan đến hệ thống mạng.
 • Biên soạn tài liệu kỹ thuật vận hành, quy trình, quy định liên quan đến hạ tầng mạng.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Mạng máy tính hoặc Mạng máy tính – Viễn thông
 • Có kiến thức về hệ thống mạng, bảo mật.
 • Có kiến thức cơ bản về các hệ thống khác.
 • Có kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về hệ thống mạng.
 • Có kinh nghiệm về các hệ thống ứng dụng, bảo mật
 • Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply