IT - Chuyên viên Kỹ thuật hạ tầng

Mô Tả Công Việc

 •     Thực hiện báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của phòng và Ban Giám Đốc Khối CNTT
 •     Đảm bảo vận hành hệ thống máy tính (máy chủ, máy trạm, thiết bị di động, thiết bị ngoại vi), hệ thống LAN và tham gia, phối hợp quản trị mạng WAN tại ACB và các công ty thành viên (ngoại trừ hệ thống máy chủ và hệ thống mạng lõi (Core Network) tại các Trung Tâm Dữ Liệu) thuộc địa bàn được phân công phụ trách.
 •     Tiếp nhận, tổ chức thực hiện và vận hành các hệ thống: WU, Video Conference, VoIP, hệ thống trình chiếu (máy chiếu, màn hình quảng cáo và trình chiếu thể hiện tỉ giá, lãi xuất, sản phẩm),…
 •     Tổ chức, thực hiện giám sát thi công hệ thống mạng LAN, WAN và Tổ Chức, thực hiện lắp đặt hệ thống máy tính, mạng LAN, kết nối mạng WAN theo yêu cầu.
 •     Cài đặt và hỗ trợ người dùng ACB sử dụng các phần mềm chuẩn, các phần mềm ứng dụng và các phần mềm tiện ích được cấp phép vận hành. Thực hiện chức năng hỗ trợ người dùng ACB (first-level support).
 •     Tham gia, phối hợp giám sát và nghiệm thu các công trình: sửa chữa, mở rộng, di dời, thi công mới hệ thống mạng LAN, kết nối mạng WAN tại ACB và các công ty thành viên. Tham gia, phối hợp trong việc thay đổi kiến trúc hệ thống mạng hoặc hạ tầng CNTT tại ACB theo yêu cầu.
 •     Theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc tuân thủ chính sách an toàn thông tin tại ACB
 •     Tìm hiểu, cập nhật các công nghệ: mạng LAN, WAN mới đề xuất với phương án trình cấp quản lý Phòng.  

 

Yêu Cầu Công Việc

 •     Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Mạng máy tính hoặc Mạng máy tính – Viễn thông
 •     Có kiến thức về phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi, hệ điều hành, hệ thống máy tính, mạng LAN, WAN.
 •     Có kiến thức về kiến trúc thiết kế mạng LAN, WAN
 •     Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực CNTT ngành ngân hàng.
 •     Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về hệ thống máy tính, mạng LAN, WAN có qui mô lớn (trên 500 máy), có tính phức tạp, đòi hỏi đáp ứng ở mức độ cao tại các Doanh nghiệp lớn hoặc Ngân Hàng
 •     Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
 •     Có khả năng làm việc nhóm tốt.
 •     Có khả năng ứng phó và xử lý tốt tình huống sự cố.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Apply