IT - Nhân Viên Siêu Dữ Liệu ( METADATA )

IT - Nhân Viên Siêu Dữ Liệu ( METADATA )

TRÁCH NHIỆM:

Nhân viên Siêu dữ liệu hỗ trợ Giám đốc Bộ phận Quản trị dữ liệu thiết lập chiến lược metadata tổng thể (thu nhận, lưu trữ và quản lý), cũng như đóng vai trò dẫn đầu trong việc thiết kế mô hình metadata cùng với Kiến trúc sư dữ liệu doanh nghiệp; Quản lý mối quan hệ với các phòng ban liên quan. Nhân viên Metadata có trách nhiệm giúp người dùng nghiệp vụ quản lý tài nguyên metadata, cung cấp xu hướng và phân tích về tiến trình Metadata.

YÊU CẦU:

1. Trình độ Học vấn

 • Yêu cầu có bằng Cử nhân về công nghệ thông tin, ngân hàng, hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc kết hợp cả học vấn và kinh nghiệm tương đương

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình CSDL (PLSQL, SQL server)
 • Hiểu biết về VBA trong Excel, Python.
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng là 1 ưu thế.
 • Có khả năng học nhanh và linh hoạt để thích ứng với những điều mới mẻ và làm việc với nhiều tác vụ
 • Sẵn sàng đào tạo sinh viên vừa ra trường có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

3. Các Kỹ năng

 • Kỹ năng sử dụng Excel, PowerPoint và Word thành thạo vì đây là những công cụ làm việc chính
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Khả năng giao tiếp và đọc viết và trình bày trực quan bằng tiếng Anh/Việt thành thạo.
 • Khả năng làm việc độc lập, thiết lập các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dự án và mục tiêu quan trọng.

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Kinh nghiệm về lĩnh vực phân tích dữ liệu/ Quản trị dữ liệu/ Kiểm toán CNTT, Quản lý Metadata
 • Kinh nghiệm về dịch vụ tài chính

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, chính xác và nhạy bén trong công việc
 • Chủ động và nhiệt tình trong công việc
 • Tự tin, sáng tạo, năng động

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply