IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking

IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking

Mô Tả Công Việc

 • Đảm bảo tốt công việc vận hành hàng ngày đối với các hệ thống được giao phụ trách;
 • Thường trực giải đáp cho người sử dụng các vấn đề liên quan đến việc sử dụng hệ thống chương trình;
 • Tổ chức xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc, tài liệu vận hành hệ thống;
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận khác trong và ngoài Khối CNTT để giải quyết các sự cố của các hệ thống thuộc phạm vi phụ trách;
 • Tham gia xây dựng và hoàn thiện các qui định về quản lý việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin  tại bộ phận.
 • Tham gia sửa chữa các lỗi ứng dụng phát sinh trong quá trình vận hành.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên phân công 

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành về vận hành ứng dụng,...;
 • Tối thiểu 3 năm trong các lĩnh vực liên quan hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý các ứng dụng E Banking tại các ngân hàng;
 • Hiểu biết về các vấn đề/lỗi phát sinh của ứng dụng E Banking/Digital Banking thường gặp;
 • Có kiến thức tốt về công nghệ phần mềm, về lập trình ứng dụng, quản trị hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, các dịch vụ Tài chính – Ngân hàng
 • Ưu tiên ứng viên lập trình được các ngôn ngữ C#, Java, Oracle để chỉnh sửa và hỗ trợ kịp thời cho các ứng dụng;
 • Có kỹ năng phân tích, nhìn nhận vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply