IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking

IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking

Mô Tả Công Việc

 • Đảm bảo tốt công việc vận hành hàng ngày đối với các hệ thống được giao phụ trách;
 • Đảm bảo tốt công việc vận hành hàng ngày đối với các hệ thống ứng dụng Ngân hàng số (Digital Banking); 
 • Triển khai và vận hành ứng dụng trên môi trường Production theo mô hình Agile-CI/CD.  
 • Quản lý và cập nhât thông tin cấu hình hệ thống (CMDB).  
 • Tham gia xây dựng hệ thống Monitoring Dashboard thông qua các công cụ DynaTrace, ELK, Grafana. Prometheus,… 
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong và ngoài Khối CNTT để giải quyết các sự cố của các hệ thống thuộc phạm vi phụ trách; 
 • Tham gia sửa chữa các lỗi ứng dụng phát sinh trong quá trình vận hành. 
 • Hỗ trợ cho người dùng  các vấn đề liên quan đến việc sử dụng ứng dụng; 
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc, tài liệu vận hành hệ thống; 

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành về vận hành ứng dụng,...; 
 • Tối thiểu 3 năm trong các lĩnh vực liên quan hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý ứng dụng Digital Banking tại ngân hàng; 
 • Có kỹ năng quản lý, vận hành Docker, Kubernetes, Redis,… 
 • Có khả năng triển khai ứng dụng bằng các công cụ như Ansible, Jenkins, GitLab-CI/CD, CircleCI. 
 • Sử dụng thành thạo các công cụ như ELK Stack, Prometheus, Grafana,… để xây dựng Monitoring Dashboard. 
 • Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp tốt. 
 • Ưu tiên cho các ứng viên: 
  + Có chứng chỉ DevOps. 
  + Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị CSDL như MSSQL, Oracle, PostgreSQL, Mongo. 
  + Có kiến thức về hệ thống điện toán đám mây như AWS, Azure, Google Cloud. 
  + Có kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ Java, Python,… hay Bash, PowerShell,… 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
CNTT
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển