IT - Nhân Viên Dịch Vụ IT

IT - Nhân Viên Dịch Vụ IT

Thực hiện dịch vụ tư vấn, dịch vụ hỗ trợ CNTT; quản lý, vận hành hạ tầng CNTT (phòng máy chủ, mạng máy tính, máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị hỗ trợ,…) và phối hợp thực hiện các yêu cầu về CNTT tại các đơn vị ACB. Đảm bảo hạ tầng CNTT tại đơn vị hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, tuân thủ phục vụ phát triển kinh doanh.

Job Descriptions:

 • Quản lý, vận hành hạ tầng CNTT tại các đơn vị ACB gồm: phòng máy chủ, mạng nội bộ, máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị di động, thiết bị / hệ thống hỗ trợ,… thuộc khu vực được phân công phụ trách. Đảm bảo an toàn dữ liệu tại đơn vị.
 • Kiểm tra, đánh giá hạ tầng CNTT thường xuyên; lập báo cáo, đề xuất nâng cấp để đảm bảo đáp ứng các hoạt động kinh doanh của đơn vị.
 • Lập hồ sơ hạ tầng CNTT và lưu trữ các tài liệu kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn vận hành tại các đơn vị đầy đủ.
 • Thực hiện tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT cho người dùng tại các đơn vị (Level-1 support) hàng ngày.
 • Tham gia triển khai, tiếp nhận quản lý, vận hành các hệ thống hỗ trợ kinh doanh tại các đơn vị.
 • Phối hợp phát triển, di dời; xử lý sự cố kỹ thuật, bảo trì máy ATM/CDM theo kế hoạch của Phòng Quản lý hệ thống ATM (ngoại trừ khu vực TP.HCM và Hà Nội).
 • Triển khai, cài đặt , nâng cấp (phần cứng, phần mềm) theo yêu cầu từ các dự án CNTT hoặc từ ban lãnh đạo.
 • Giám sát, nghiệm thu các công trình: phát triển, sửa chữa, mở rộng, di dời hệ thống mạng (LAN, WAN, Internet, Wifi); di dời KPP tại các đơn vị.
 • Tuân thủ các quy định, chính sách: an toàn bảo mật, tiêu chuẩn, hướng dẫn vận hành cho nhân viên thuộc bộ phận và cho người dùng tại đơn vị.
 • Theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực hiện tuân thủ chính sách an toàn thông tin tại ACB.
 • Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải tiến về hạ tầng CNTT, cải tiến chất lượng dịch vụ IT,…hiệu quả hơn cho cấp quản lý.

Requirements:

1/ Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Mạng máy tính hoặc Mạng máy tính – Viễn thông.

2/ Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Có chuyên môn về phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi, hệ điều hành, hệ thống máy tính, mạng máy tính (LAN, WAN).
 • Có kiến thức về thiết kế, quản trị mạng.

3/ Các Kỹ Năng

 • Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt.
 • Có khả năng ứng phó và xử lý tốt tình huống sự cố.

4/ Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực CNTT ngành ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về hệ thống máy tính, mạng máy tính có qui mô trên 100 máy, nhiều sites, có tính phức tạp, đòi hỏi đáp ứng ở mức độ cao tại các Doanh nghiệp lớn hoặc Ngân Hàng.

5/ Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Năng động, nhiệt tình, không ngại khó.
 • Trung thực, cẩn thận, chính xác.
 • Có tư duy trong công việc.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
CNTT
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển