IT - Senior Software Tester (QC)

IT - Senior Software Tester (QC)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Use cases and user stories analysis to define test plans and support the delivery architect with test approach definition
 • Definition of test cases aligned with User Stories
 • Conversion of acceptance criteria into test case expectations
 • Test approach and results documentation
 • Analyze the root cause of the Bugs
 • Provide the Evidence
 • Test Report
 • HTML testing
 • Functional testing
 • Non-Functional testing (UI Testing, Performance Testing, Security Testing, Load Testing, Stress Testing, Regression Test, Integration Test, Smoke Test)
 • E2E testing
 • UAT testing support
 • API Testing

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • At least 3+ years of experience as a QC/tester or similar role
 • Have experience in team management
 • Have experience in API Testing, Performance testing, Automation testing
 • Have Soft skills, Communication skills
 • Basic knowledge of testing methodology and tools, and experience with Agile methodology is plus
 • Experience in writing test cases based on requirements
 • Ability to effectively manage time, and individually prioritize multiple tasks of competing priority
 • Good at English and Vietnamese reading and writing communication skills

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển