TMO - Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

TMO - Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Đánh giá các vấn đề, điểm cần cải thiện và đề xuất dựa trên kết quả phân tích
 • Xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo kinh doanh phục vụ cho việc quản trị hiệu quả cho Chủ dự án và các phòng ban liên quan
 • Theo dõi hiệu suất hệ thống và xem xét, đề xuất, áp dụng các công cụ mới
 • Phối hợp cùng bộ phận tài chính để đưa ra các dự báo tác động dựa trên các hành động tác động.
 • Xác định chính sách giá phí và hiệu quả tài chính của các chính sách giá phí đó.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kiến thức về phương pháp luận phân tích dữ liệu toán thống kê và phân tích định lượng.
 • Có kiến thức chung về hoạt động quản trị kinh doanh, mô hình kinh doanh
 • Có am hiểu chuyên sâu về mô hình giá/phí của các sản phẩm trong dịch vụ Ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch, thống kê tổng hợp số liệu, tư duy kinh doanh
 • Có khả năng diễn giải dữ liệu, kết quả, báo cáo phân tích bằng ngôn ngữ kinh doanh
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Có khả năng tự định hướng và tính tự tổ chức cao
 • Tư duy phản biện: Có thể xử lý dữ liệu theo cách để đưa ra các đề xuất cần có tư duy phản biện.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành tập trung vào Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
 • Kinh nghiệm phân tích kinh doanh tối thiểu 1 năm.
 • Có kinh nghiệm liên quan đến xây dựng và quản trị mô hình tài chính
 • Thành thạo Power BI, Excel, SPSS, Python…

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển