TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật

TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật

Mô tả công việc:

  • Tham mưu cho Giám Đốc Dự Án Chiến Lược về các giải pháp công nghệ phù hợp với mục tiêu và phạm vi của dự án.
  • Thực hiện và quản lý các yêu cầu về giải pháp công nghệ (cụ thể: đầu mối xây dựng và kiểm soát đầu bài kỹ thuật Request For Proposal – RFP/ PRD, Technical Specification… phù hợp với yêu cầu dự án.)
  • Đàm phán và thống nhất phương án thực hiện với các Khối Phòng Ban có liên quan.
  • Đại diện BDA giám sát/ phối hợp với các bên liên quan trong quá trình thực hiện công việc liên quan đến giải pháp công nghệ của DA.
  • Đầu mối từ BDA phối hợp với các bên liên quan trong việc chọn, đàm phán với đối tác công nghệ, giám sát, phối hợp và đánh giá kết quả thực hiện của đối tác. Cụ thể: Đầu mối của dự án để quản trị việc phối hợp giữa đối tác và BU trong quá trình thẩm định/đánh giá/lựa chọn/đàm phán với các đối tác kỹ thuật theo các giai đoạn POC, triển khai tích hợp, test hệ thống, nghiệm thu…

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến CNTT, Phần Mềm, Hệ Thống Thông Tin...
  • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
  • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm và quản lý ít nhất 3 năm trong lĩnh vực IT, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và phát triển các ứng dụng về công nghệ.
  • Có kiến thức/Am hiểu và luôn cập nhật về những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực fintech/ chuyển đổi số ngân hàng.
  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, ưu tiên đã từng làm việc theo Agile, tư duy logic và phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý dự án.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Hồ Chí Minh
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển