TMO - Giám Đốc Dự Án Chuyển Đổi Chiến Lược

TMO - Giám Đốc Dự Án Chuyển Đổi Chiến Lược

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Hỗ trợ Giám Đốc phòng phát triển các hoạt động quản lý dự án và hoạch định mục tiêu dự án để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.
 • Hỗ trợ thiết lập các phương pháp luận để đánh giá kết quả cho tất cả các sản phẩm bàn giao của dự án.
 • Xây dựng các cột mốc thời gian hoàn thành các sản phẩm theo các giai đoạn của dự án
 • Phối hợp xây dựng ngân sách để triển khai dự án và giám sát, kiểm soát ngân sách dự án
 • Hỗ trợ Giám đốc phòng giải quyết các vấn đề có thể gây cản trở trong việc phân phối và điều phối các giải pháp.
 • Chịu trách nhiệm giám sát và phân tích các chỉ số của dự án để xác định các điểm yếu hoặc vấn đề và đề xuất các cải tiến trong tương lai.
 • Quản lý các nguồn lực sẵn có, bao gồm các nhóm làm việc trong dự án.
 • Phối hợp các thành viên ở các bộ phận khác nhau để đảm bảo các nhiệm vụ được yêu cầu được hoàn thành
 • Theo dõi các yếu tố khác nhau của kế hoạch dự án và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết để đi đúng hướng
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc phòng và Ban Điều Hành

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Có kiến thức chuyên môn, chuyên sâu về triển khai dự án CRM/Doanh Nghiệp...
 • Kinh nghiệm tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý kinh doanh mạnh mẽ
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, thiết kế và phát triển mô hình kinh doanh
 • Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt một cách rõ ràng, hiệu quả
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy chiến lược, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply