TMO - Giám Đốc Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHCN

TMO - Giám Đốc Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHCN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng phương pháp luận của bộ BSC dành cho các chức danh NVKD KHCN
 • Thiết kế phương pháp giao chỉ tiêu kế hoạch và cơ chế ghi nhận, đánh giá BSC NVKD KHCN
 • Phối hợp xây dựng hệ thống/ chương trình để triển khai đánh giá BSC NVKD KHCN
 • Thiết kế và phối hợp xây dựng hệ thống/ chương trình để quản trị năng suất NVKD KHCN
 • Tổ chức các hoạt động để triển khai BSC (truyền thông, hướng dẫn, đào tạo, đánh giá, báo cáo ...)
 • Phối hợp với các bên liên quan trong quá trình thiết kế, xây dựng, triển khai các giao phẩm của dự án để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất với hoạt động và mục tiêu của ngân hàng
 • Làm việc theo nhịp hoạt động của dự án và thực hiện các công việc có liên quan trong phạm vi dự án

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về ngành ngân hàng, đặc biệt là mảng ngân hàng bán lẻ
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích
 • Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt một cách rõ ràng, hiệu quả
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Có kinh nghiệm về BSC và quản lý năng suất của lực lượng bán

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply