TMO - Giám Đốc Quản Trị Danh Mục

TMO - Giám Đốc Quản Trị Danh Mục

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện các am hiểu nhu cầu và hành vi khách hàng cùng bộ phận CX.
 • Xác định các Định vị giá trị cần có, và đề xuất các giải pháp với định vị giá trị cho khách hàng dựa trên các am hiểu thu thập được.
 • Xây dựng khung hành trình trải nghiệm khách hàng.
 • Phối hợp với bộ phận DA để thực hiện các phân tích về danh mục khách hàng (hành vi sử dụng sản phẩm).
 • Hợp tác với các đối tác xây dựng thương hiệu/ truyền thông và tạo yêu cầu trong việc phát triển các chiến dịch kinh doanh khi triển khai.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, dự liệu phân tích...
 • Có khả năng tương tác tốt với mọi người ở nhiều vai trò và cấp độ khác nhau trong và ngoài tổ chức.
 • Có kỹ năng phối hợp và theo dõi vượt trội;
 • Có khả năng đáp ứng thời hạn và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán.
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt với tính chủ động cao.
 • Có kiến thức về xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, định vị giá trị.
 • Có chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu am hiểu thị trường, am hiểu khách hàng.
 • Có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu cao cấp.
 • Kỹ năng viết và trình bày tốt.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply