TMO - Giám Đốc Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi

TMO - Giám Đốc Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Quản lý nguồn lực của Văn phòng Quản lý chuyển đổi để triển khai các dự án
 • Tổ chức xây dựng khung quản trị, công cụ, quy trình, mẫu biểu cho việc triển khai dự án chuyển đổi và hướng dẫn triển khai
 • Tổ chức xây dựng hệ thống, công cụ, quy trình giám sát hiệu quả danh mục các dự án chuyển đổi
 • Tổ chức giám sát việc lập và theo dõi cập nhật các bản thông tin tổng hợp liên quan đến tiến độ dự án, sức khỏe dự án, các vấn đề, nội dung cần báo cáo
 • Xây dựng và triển khai chương trình quản lý sự thay đổi để hỗ trợ chương trình chuyển đổi của ngân hàng
 • Phối hợp các phòng ban liên quan triển khai các chương trình truyền thông đến các dự án chuyển đổi, hoạt động chuyển đổi của ngân hàng
 • Làm việc chặt chẽ với các đội dự án để nắm bắt tình hình triển khai, các vấn đề phát sinh, các báo cáo yêu cầu
 • Nghiên cứu, triển khai và nhân rộng tư duy làm việc linh hoạt
 • Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức các chương trình nâng cao năng lực triển khai dự án cho TMO

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức về thiết lập, xây dựng, phân tích chiến lược trong hoạt động tổ chức ngân hàng
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị dự án
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục
 • Phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
 • Có kiến thức, kinh nghiệm quản lý dự án theo Agile
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực quản lý dự án chuyển đổi

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Manager
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển