TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHDN

TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHDN

Mô tả công việc:

 • Thiết kế mô hình bán hàng và dịch vụ cho các phân khúc Khối KHDN
 • Chuẩn hóa cấu trúc các vị trí bán hàng cho các phân khúc Khối KHDN theo mô hình. Triển khai chuyên môn hóa lực lượng bán hàng theo mô hình Hunter – Farmer
 • Xây dựng end to end mô hình kinh doanh cho Hunting Hub
 • Thiết kế phễu bán hàng và quy trình quản lý bán hang
 • Chuẩn hóa, hệ thống hóa và số hóa các quy trình nhằm giảm tải vận hành và tăng thời gian bán hàng của lực lượng frontline
 • Chuẩn hóa và nâng cấp các công cụ hỗ trợ bán hàng, tăng hàm lượng công nghệ trong các quy trình, công cụ
 • Thiết kế, phát triển khung bán thêm, bán chéo sản phẩm dịch vụ cho các vị trí bán hàng
 • Thiết kế khung xây dựng các chương trình, chiến dịch kinh doanh cho lực lượng bán theo phân khúc
 • Thiết kế các dashboard quản trị bán hàng và quản trị năng suất
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của giám đốc dự án

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về ngành ngân hàng, đặc biệt là mảng KHDN.
 • Có kiến thức chuyên môn về quản lý bán hàng và kênh phân phối
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, thiết kế mô hình kinh doanh
 • Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt một cách rõ ràng, hiệu quả
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Hồ Chí Minh
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply