Giới thiệu

Đối với mỗi cá nhân và cả ACB, tạo dựng SỰ NGHIỆP là một hành trình liên tục và không bao giờ dừng lại. Trên hành trình đó, ACB luôn tìm kiếm những nhân tố tài năng và bạn là một nhân tố mà ACB tin rằng cùng với bạn, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị khác biệt. Với ý nghĩa đó, ĐỐI TÁC SỰ NGHIỆP là chương trình tuyển dụng thường niên của ACB để Bạn có cơ hội xây dựng một SỰ NGHIỆP thành công, nghĩa là bên cạnh thu nhập ổn định từ công việc bạn còn khẳng định được sự độc lập, tự chủ và giá trị về bản thân một cách bền vững và lâu dài cùng tổ chức.

Thực hiện chiến lược chuyển đổi toàn diện, ĐỐI TÁC SỰ NGHIỆP 2024 với 3 từ khóa chủ đạo Chuyển đổi - Kết nối - Học hỏi sẽ hướng cho bạn đến:

  • Tinh thần đổi mới sáng tạo cùng ACB
  • Đồng lòng, kết nối tạo sức bật nhanh và mạnh
  • Học hỏi liên tục, hoàn thiện năng lực bản thân

Cánh cửa ACB đang rộng mở với nhiều cơ hội chào đón bạn tham gia!

Bạn đã sẵn sàng trở thành Đối tác sự nghiệp để cùng nhau

Tạo dựng sự nghiệp, khẳng định vị thế của bạn
Thăng tiến, phát triển theo lộ trình rõ ràng
Tưởng thưởng & chế độ phúc lợi theo năng lực
Môi trường làm việc tôn trọng sự phát triển cá nhân

Sự kiện đặc biệt

Work:Live:Learn@ACB