Cơ hội việc làm

HN - Giám đốc Dịch vụ KHCN

Khách hàng Cá nhân Hà Nội
Toàn thời gian Thương lượng

HO - Nhân viên/Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản

Thẩm định Tài sản Hội sở; Experience
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Security Architect

Công nghệ Thông tin CNTT
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Network Solution Architect

Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT
Toàn thời gian Thương lượng

HO - Trợ Lý Giám Đốc Vùng

Untitled Hội sở
Toàn thời gian Thương lượng
1 15