Cơ hội việc làm

IT - Senior Software Tester (QC)

Công nghệ Thông tin CNTT
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Software Engineer (Core Banking)

Công nghệ Thông tin Hội sở
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Data Platform Design Project

Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
Toàn thời gian Thương lượng
1