HO - Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ ngân quỹ

HO - Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ ngân quỹ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tiếp nhận và hướng dẫn xử lý yêu cầu, vướng mắc về nghiệp vụ ngân quỹ cho các chức danh (Kiểm ngân, Thủ quỹ, TBP VH NQ và các thành viên QLKQ) trong toàn hệ thống.
 • Quản lý Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại ACB và các công văn hướng dẫn thực hiện ban hành theo từng thời kỳ.
 • Phối hợp các Phòng/ban Hội sở thực hiện công việc/ kiểm tra giám sát liên quan đến ATKQ.
 • Quan tâm đào tạo nghiệp vụ, tinh thần của đội ngũ làm công tác ngân quỹ;
 • Khảo sát, phối hợp giữa các đơn vị tác nghiệp, đơn vị Hội sở để có giải pháp phù hợp;
 • Đề xuất hướng xử lý và kiến nghị người có thẩm quyền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ học vấn:

 • Trình độ tối thiểu: Đại học
 • Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng, kinh tế. Các chuyên ngành khác sẽ được xem xét, đánh giá theo nhu cầu nhân sự, quy hoạch cấp quản lý.

2. Kiến thức/ chuyên môn: 

 • Kiến thức về Tài chính, ngân hàng;
 • Kiến thức về Luật ngân hàng và các Tổ chức tín dụng;
 • Kiến thức về giao nhận, vận chuyển và bảo quản tiền mặt. tài sản quý, giấy tờ cáo giá;
 • Rủi ro trong hoạt động vận hành ngân quỹ.

3. Kỹ năng: 

 • Kỹ năng trình bày văn bản;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc & báo cáo;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình;
 • Khả năng tổ chức, quản lý, lãnh đạo & phát triển đội nhóm;
 • Khả năng nhận dạng và giải quyết vấn đề, tư duy, logic;
 • Khả năng thực hiện công việc độc lập;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (MS word, excel, power point).

4. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại ACB hoặc tổ chức tín dụng khác.
 • Lĩnh vực: Nghiệp vụ ngân quỹ, ngân hàng

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển