IT - ITIL Service Desk Specialist

IT - ITIL Service Desk Specialist

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Vận hành và hỗ trợ khách hàng nội bộ tiếp nhận, chuyển tiếp và giải quyết các yêu cầu trên công cụ ITSM.
 • Xây dựng và cập nhật danh sách các dịch vụ CNTT trên ITSM.
 • Xây dựng và duy trì kho kiến thức IT Service Desk.
 • Lập báo cáo và phân tích các tiêu chí về SLA, Incident...
 • Đào tạo, hướng dẫn khách hàng nội bộ và các bộ phận liên quan về các qui trình IT ServiceDesk.
 • Tham gia triển khai các qui trình ITIL.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Khoa học/Kỹ sư máy tính hoặc ngành liên quan.
 • Có kiến thức về ITIL, ưu tiên có chứng chỉ ITIL 4.0
 • Có kinh nghiệm vận hành các công cụ ITSM. Ưu tiên có chứng chỉ Admin ServiceNow.
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ trong môi trường công ty hơn 1000 nhân viên, ưu tiên trong môi trường làm việc ngân hàng.
 • Có kỹ năng hỗ trợ khách hàng và giải quyết khiếu nại từ khách hàng.
 • Có kiến thức về tuân thủ và rủi ro về CNTT.
 • Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm.
 • Có kỹ năng giao tiếp.
 • Năng động, nhiệt huyết, chịu được áp lực cao.
 • Đọc hiểu chính xác tài liệu anh văn chuyên ngành IT.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hồ Chí Minh
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển