DBB - Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Cá Nhân - CN THỦY NGUYÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh mảng Khách hàng cá nhân tại CN/PGD

 • Đánh giá và nhận định xu thế thị trường để nắm bắt cơ hội và xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp cho mảng khách hàng cá nhân tại CN/PGD;
 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh mảng KHCN tại đơn vị phù hợp cơ hội phát triển tại địa bàn cũng như chiến lược chung của ACB.

2. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai kinh doanh và quản lý hiệu quả bán hàng của Bộ phận/ Phòng

a. Lập kế hoạch kinh doanh

 • Lập kế hoạch kinh doanh cho bộ phận/ phòng theo định hướng chiến lược kinh doanh và phù hợp đặc thù khu vực;
 • Lập kế hoạch triển khai các hoạt động bán hàng cho bộ phận/ phòng đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch.

b. Tổ chức, triển khai kinh doanh

 • Phân bổ sắp xếp nhân sự triển khai bán hàng và quản lý bán hàng trong bộ phận/ phòng;
 • Triển khai kế hoạch kinh doanh và các hoạt động bán hàng xuống từng nhân viên tại CN/PGD;
 • Tổ chức triển khai, khai thác nhu cầu và bán chéo sản phẩm dịch vụ cho khách hàng nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho ACB;
 • Cập nhật kịp thời, đầy đủ quy trình, quy định, chính sách, chương trình, sản phẩm dịch vụ, để truyền thông và triển khai hoạt động kinh doanh của bộ phận/ phòng.

c. Quản lý hiệu quả bán hàng

 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các hoạt động bán của nhân viên trong bộ phận/ phòng;
 • Thực hiện đánh giá năng suất bán hàng và kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh của từng nhân viên định kỳ;
 • Thúc đẩy nhân sự trực thuộc triển khai công việc kinh doanh và đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch;
 • Nắm bắt, ghi nhận và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình kinh doanh nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm Khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và pháp luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của bộ phận/ phòng.

3. Quản lý đội ngũ và phát triển năng lực nhân sự mảng khách hàng cá nhân tại CN/PGD 

 • Phân công công việc, hướng dẫn, giám sát, phản hồi liên tục và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trực thuộc định kỳ;
 • Đào tạo, kèm cặp, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự thuộc quyền, định hướng và hỗ trợ nhân viên phát triển theo đúng tiến trình nghề nghiệp, phối hợp xây dựng đội ngũ kế thừa tại CN/PGD;
 • Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh và công việc hàng ngày. Tạo động lực để đội ngũ nhân sự trực thuộc hoàn thành tốt công việc;
 • Góp ý, đề xuất các chương trình đào tạo nâng cao năng lực phù hợp;
 • Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động gắn kết nhân sự trực thuộc, gắn kết nhân sự mảng khách hàng cá nhân với các bộ phận/ phòng khác trong CN/PGD.

4. Quản lý đội ngũ và phát triển năng lực nhân sự mảng khách hàng cá nhân tại CN/PGD 

 • Thực hiện hoặc tổ chức cho bộ phận/ phòng thực hiện;
 • Điều phối nhân sự thực hiện nghiệp vụ tín dụng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và mức khởi tạo tín dụng theo quy định của ACB theo từng thời kỳ;
 • Chủ động nhận diện và kiểm soát các nguy cơ gây ra tổn thất cho đơn vị và ngân hàng;
 • Đảm bảo chất lượng tín dụng của bộ phận/ phòng;
 • Kiểm soát và chịu trách nhiệm về mức độ tuân thủ của bộ phận/ phòng đối với các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ACB;
 • Tích cực đóng góp ý kiến, ý tưởng cải tiến quy trình, quy định sản phẩm, chất lượng dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh mảng khách hàng cá nhân;
 • Báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý tại CN/ PGD và đơn vị quản lý chức danh tại hội sở;
 • Các công việc khác theo phân công của các cấp quản lý trong từng thời kỳ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ Học vấn

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/ Cao học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng Anh (Nói và Viết)
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng

2. Năng lực

Kiến thức/ Chuyên môn

 • Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ của ACB và đối thủ cạnh tranh;
 • Kiến thức về pháp luật ngân hàng (luật NHNN, luật các TCTD...);
 • Đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư của địa phương hiện đang làm việc;
 • Am hiểu phân khúc khách hàng phụ trách và đặc điểm, nhu cầu, hành vi của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Hiểu biết về quản trị rủi ro, bảo mật thông tin và tuân thủ hoạt động của ACB;
 • Tư duy đổi mới.

Kỹ năng

 • Kỹ năng định hướng kinh doanh;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công việc;
 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý đội ngũ;
 • Kỹ năng đàm phán;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả;
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi;
 • Kỹ năng trình bày, huấn luyện, kèm cặp, động viên nhân viên.

3. Các kinh nghiệm liên quan

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân cao cấp (SRM-CB) (bao gồm thời gian làm việc tại ACB và các tổ chức tín dụng khác với chức danh tương đương); hoặc

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển