DBB - Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - CN THỦY NGUYÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai kinh doanh

 • Lập kế hoạch khai thác khách hàng mục tiêu, triển khai các hoạt động bán hàng bao gồm số lượng khách hàng, thời gian triển khai bán và phương pháp tiếp cận bán hàng, để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của cá nhân/ tổ/ bộ phận;
 • Phân bổ sắp xếp nhân sự triển khai bán hàng;
 • Theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng tại bộ phận DVKH, quản lý chất lượng dịch vụ của nhân viên trực thuộc;
 • Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh;
 • Cập nhật kịp thời, đầy đủ quy trình, quy định, chính sách, chương trình, sản phẩm dịch vụ để truyền thông và triển khai hoạt động kinh doanh của tổ/ bộ phận;
 • Khai thác nhu cầu bán thêm và bán chéo sản phẩm dịch vụ, cụ thể gói tài khoản, tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, thẻ tín dụng và các sản phẩm theo quy định của ACB từng thời kỳ cho khách hàng cá nhân nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho ACB.

2. Quản lý hiệu quả bán hàng

 • Theo dõi, đánh giá, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đánh giá năng suất bán hàng và kết quả thực hiện của cá nhân/ tổ/ bộ phận;
 • Thúc đẩy nhân sự trực thuộc triển khai công việc kinh doanh và đảm bảo hiệu quả công việc theo kế hoạch;
 • Nắm bắt, ghi nhận và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình kinh doanh nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ACB;
 • Tích cực đóng góp ý kiến, ý tưởng cải tiến quy trình, quy định sản phẩm, chất lượng dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh mảng khách hàng cá nhân;
 • Báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý tại đơn vị và đơn vị quản lý chức danh tại hội sở;
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và pháp luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh hành ngày cá nhân/ tổ/ bộ phận.

3. Quản lý đội ngũ và phát triển năng lực nhân sự tại tổ/ bộ phận.

 • Phân công công việc, hướng dẫn, giám sát, phản hồi liên tục và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trực thuộc;
 • Tổ chức thông đạt, triển khai cập nhật các chính sách và quy định do ACB ban hành cho nhân viên thuộc quyền quản lý;
 • Đào tạo, chia sẻ, kèm cặp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự trực thuộc;
 • Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh và công việc hàng ngày;
 • Góp ý, đề xuất các chương trình đào tạo nâng cao năng lực phù hợp;
 • Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân sự trực thuộc với các phòng ban/ bộ phận khác trong CN/ PGD.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ Học vấn

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/ Cao học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng Anh (Nói và Viết)
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng

2. Năng lực

Kiến thức/ Chuyên môn

 • Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ của ACB và đối thủ cạnh tranh;
 • Kiến thức về pháp luật ngân hàng (luật NHNN, luật các TCTD...);
 • Đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư của địa phương hiện đang làm việc;
 • Am hiểu về hành vi tiêu dùng của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Am hiểu quy trình, quy định nghiệp vụ vận hành và các chương trình, ứng dụng có liên quan;
 • Có kiến thức về chất lượng dịch vụ khách hàng. - Kiến thức về bảo mật an toàn thông tin ngân hàng;
 • Tư duy đổi mới.

Kỹ năng

 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công việc;
 • Kỹ năng trình bày, huấn luyện, kèm cặp, động viên nhân viên;
 • Kỹ năng làm việc đội nhóm;
 • Kỹ năng tư vấn, bán hàng;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi.

3. Các kinh nghiệm liên quan

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Giám đốc Dịch vụ khách hàng cá nhân (SM- CB) (bao gồm thời gian làm việc tại ACB và các tổ chức tín dụng khác với chức danh tương đương)

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển