TMO - Giám Đốc Chuyên Môn Nghiệp Vụ Giải Pháp SME

TMO - Giám Đốc Chuyên Môn Nghiệp Vụ Giải Pháp SME

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Trình bày các mô tả kỹ thuật/BRD phục vụ xây dựng phân mềm hệ thống theo yêu cầu dự án
  • Trình bày các tờ trình, tài liệu kỹ thuật về mô hình rủi ro định lượng phục vụ trình phê duyệt mô hình, quy trình cho HĐRR
  • Phối hợp thực hiện test nghiệm thu UAT, SIT đối với phần mềm/hệ thống theo yêu cầu dự án
    Kiểm soát/phân tích thông số dashboard phục vụ quản trị mô hình và chất lượng mô hình dự án.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Toán Thống Kê, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, …
  • Có kiến thức về Thống kê, kinh tế lượng, các phần mềm phân tích dữ liệu (SPSS, SAS, Python, Access …)
  • Kỹ năng phân tích, trình bày tốt, diễn đạt một cách rõ ràng, hiệu quả
  • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply