Hành trình trải nghiệm

The Next Banker chào đón các bạn sinh viên năm cuối các trường Đại học trên toàn quốc, đang theo học khối ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành phu hợp với lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Ngoài ra, trong năm 2023, chương trình chính thức mở rộng cơ hội cho nhóm ngành Công nghệ thông tin. Thời gian trải nghiệm cho mỗi đợt là 3 tháng. Riêng nhóm Công nghệ thông tin thời gian trải nghiệm linh hoạt từ 3 - 6 tháng.

Với đợt tháng 09.2023, chương trình chính thức triển khai tại Khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ.

Hãy theo dõi, cập nhật thông tin và lưu ý những cột mốc quan trọng sau đây:

Đợt trải nghiệm

Tháng 06.2023
Tháng 09.2023
Tháng 01.2024
01.08.2023 – 10.09.2023
02.08.2023 – 15.09.2023
05.08.2023 – 20.09.2023
25.09.2023
26.09.2023
08.2023 đến hết ngày 10.09.2023

Quyền lợi sinh viên tham gia

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp

Mức hỗ trợ & tưởng thưởng theo năng lực

Hỗ trợ hoàn thiện yêu cầu từ nhà trường

Đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ

Tham gia hoạt động gắn kết, xã hội

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại ACB