Cơ hội việc làm

IT - Senior Software Tester (QC)

Công nghệ Thông tin CNTT
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Project Manager

Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Chuyên Viên Dịch vụ Vận Hành Cloud

Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Giám Đốc Phát Triển Ứng Dụng

Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
Toàn thời gian Thương lượng

Digital Banking - Business Analyst

Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
Toàn thời gian Thương lượng

IT - Software Engineer (.NET)

Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
Toàn thời gian Thương lượng
1 2