HO - Nhân viên/Chuyên Viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp

HO - Nhân viên/Chuyên Viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện tác nghiệp phân tích tín dụng
 • Trực tiếp hoặc phối hợp với giám đốc thẩm định tín dụng, chuyên viên, nhân viên phân tích tín dụng tài thẩm định hoặc hỗ trợ chi nhán thẩm định hồ sơ KHDN đề xuất cấp tín dụng cho KHDN của các đơn vị trong hệ thống trong phạm vi được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm soát chất lượng tờ trình tín dụng của các nhân viên phân tích trong phạm vi được phân công
 • Ký kiểm soát trên các tờ trình của nhân viên PTTD theo phạm vi được phân công hoặc ủy quyền
 • Thực hiện công việc quản lý, kiểm soát, điều phối nhóm (ngành)
 • Tham gia chủ động trong công tác tổng hợp thông tin ngành được phân công và viết các báo cáo tổng hợp, đánh giá ngành theo phân công
 • Hỗ trợ nghiệp vụ hệ thống
 • Hỗ trợ công tác tại các chi nhánh theo điều động của Khối KHDN
 • Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên viên, nhân viên tại KPP về chuyên môn, nghiệp vụ hàng ngày, đặc biệt các nội dung liên quan đến nhóm ngành được phân công
 • Tham gia đào tạo nhân viên mới cho nhóm
 • Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho sinh viên, nhân viên, chuyên viên các chức danh khác thực tập/ tập sự/ học việc tại Trung tâm Tín dụng Doanh nghiệp theo phân công của Giám đốc Thẩm định
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối KHDN hoặc Giám đốc TT TDDN

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực phân tích Tài chính hoặc thẩm định đầu tư và tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực tín dụng DN hoặc khi có đánh giá đạt yêu cầu của cấp trên
 • Kiến thức pháp lý cơ bản
 • Có kiến thức về rủi ro tín dụng, tín dụng doanh nghiệp, phân tích tài chính, pháp lý liên quan
 • Nắm các quy chế cho vay và các sản phẩm khách hàng doanh nghiệp của ACB
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (nói, viết) tương đương B
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm: word, excel, power point
 • Các quy định về cho vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế
 • Nắm rõ các quy trình nghiệp vụ cụ thể
 • Có kiến thức rộng về ngành được phân công

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển