HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cao Cấp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động bán hàng khách hàng doanh nghiệp nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao hàng năm; đồng thời quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự quản lý khách hàng doanh nghiệp tại đơn vị.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm.

2. Thẩm định khách hàng.

3. Thực hiện các thủ tục nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến khách hàng.

4. Quản lý và chăm sóc khách hàng.

5. Quản lý hoạt động kinh doanh.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hà Nội
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply