HO - Data Quality/ Data Governance Specialist

HO - Data Quality/ Data Governance Specialist

Chuyên viên chất lượng dữ liệu chịu trách nhiệm phát triển và vận hành hệ thống quản lý dữ liệu chủ tại ACB nhằm cung cấp một phiên bản tin cậy duy nhất của dữ liệu Chủ (Master data), đảm bảo việc đồng bộ, nhất quán dữ liệu trên tất cả các hệ thống/ứng dụng CNTT tại ACB

Mô Tả Công Việc:

 • Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong việc kiểm soát dữ liệu đầu vào và chuẩn hóa hệ thống dữ liệu hiện tại
 • Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong việc xây dựng các quy tắc chuẩn hóa, so khớp, hợp nhất
 • Phụ trách cấu hình lên tool quản lý dữ liệu chủ các quy tắc chuẩn hóa, so khớp, hợp nhất.
 • Vận hành và quản trị hệ thống quản lý dữ liệu chủ MDM
 • Phụ trách khai thác dữ liệu từ hệ thống quản lý dữ liệu chủ (nếu có)
 • Thiết kế các Dashboard giám sát CLDL dữ liệu chủ
 • Báo cáo theo dõi hệ thống định kỳ
 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo phòng

Yêu Cầu Công Việc:

1/ Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành tương đương

2/ Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng là một lợi thế
 • Kiến thức và kỹ năng thực tế về thiết kế và truy vấn cơ sở dữ liệu SQL server, SQL, Oracle,...
 • Có kiến thức về tiêu chuẩn dữ liệu của các miền dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng như miền dữ liệu khách hàng, sản phẩm tiền gửi, sản phẩm tiền vay…
 • Yêu cầu thành thạo ngôn ngữ SQL/PLSQL, SQL Server

3/ Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về phân tích dữ liệu / Quản trị dữ liệu / Kiểm toán CNTT / Quản lý siêu dữ liệu. 
 • Kinh nghiệm sử dụng các nền tảng Dữ liệu lớn và công cụ ETL (Data Stage, Pentaho) là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm thực hiện mô hình hóa dữ liệu với XSD, WebServices/WSDL là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm thực hiện mô hình hóa dữ liệu với XSD, WebServices/WSDL là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm quản lý dữ liệu chủ là một lợi thế

4/  Các Kỹ Năng Cần Có

 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản
 • Có tư duy logic, nhạy bén trong công việc
 • Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán
 • Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tư duy phản biện
 • Có chứng chỉ liên quan đến Data Governance, Data Quality, Data Management là một lợi thế

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
CNTT
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển